Vzduchová karabína Hatsan 25 SuperTact, kal. 4,5mm

Vzduchová karabína Hatsan 25 SuperTact, kal. 4,5mm

Na test sa ku nám dostala veľmi zaujímavá vzduchová pištoľ od KALIBER SP v prevedení ,,karabíny,, teda s odnímateľnou a nastaviteľnou pažbou. Balenie je veľmi pekné, dosť ťažké práve pre veľmi kvalitné a precízne spracovanie a prevedenie. Všetko je veľmi masívne a odolné. Pažba po namontovaní (jednoduchý a rýchli systém) je veľmi pevná.

Nijako neločká, drží presne a veľmi dobre. Pažba má možnosť 6 nastavení vzdialenosti opäť cez jednoduchý gombík. Po zacvaknutí pažby, ktorej postup je veľmi jednoduchý – zacvaknutie, je jej demontáž troška zložitejšia (drží dosť pevne), ale podarilo sa nám to za pomoci kolegu. Koniec pažby, ktorá sa opiera o rameno je s príjemného pogumovaného materiálu. Rukoväť zbrane je jemne pogumová, veľmi príjemná na držanie a má dobre vymyslený odkladací priestor na pohodlné položenie palcu.

Pri jazýčku spúšte máme poistku, je dobre umiestnená a po každom založení diabolky klasickým zalomením sa sama aktivuje práve pre to, aby pri manipulácií a po zalomení, prípravy na výstrel nedošlo ku poraneniu. Spúšť vzduchovky máme Quattro Trigger. Stačí prstom uvoľniť poistku, zamerať a vystreliť. Plne nastaviteľný cieľnik a výškovo nastaviteľná muška, svetlovodné mieridlá Truglo.

Streľba je veľmi príjemná, jazýček spúšte je jemný. Skúšali sme si streľbu na terč na vzdialenosť 25 metrov, nejaké veľké strelecké skúsenosti nemáme, ale za to sme trafili vždy čísla od 3 až po 10. Posledné rany sme skúsili na 10 a 5 metrov, kde sme nemali problém streliť číslo 10 pomerne presne do stredu.

Chceme tým povedať, že mieridlá, jednoduchosť používania a streľba je skutočne zábavná a relaxačná. Táto vzduchovka je vhodná na relaxačnú, rekreačný a cvičnú streľbu. Nakoľko sa jedná o vzduchovú zbraň, môžete s nej strieľať aj na vašej záhrade. Samozrejme nezabúdajme na ochranu a zdravie, vzduchovka má totiž 700fps (215m/s), čo môže mať dosť vážne až smrteľné následky. Samozrejme pri dodržaní základných bezpečnostných zásad a manipulácií je zábava a zážitok zaručený.

Diabolky odporúčame kvalitnejšie. Zbytočne si nastavíme mieridlá a budeme sa snažiť, keď budeme používať nekvalitné strelivo, ktoré nemá každé ten istý tvar a váhu. Preto pre klasickú streľbu na terč odporúčame napríklad H&N Spitzkugel 4,5mm 500ks. Pri streľbe na fľašky, poháre, ovocie a iné predmety H&N Baracuda Hunter Extreme 4,5mm 400ks. Na lov na zvieratá, škodcov sú tu napríklad H&N Field Target Trophy Power 4,5mm 300ks prípadne H&N Field Target Trophy 4,50mm 500ks.

1 otázka – Čo vás motivovalo si otvoriť obchod a eshop s touto tématikou

Otvoriť predajňu poľovníckych potrieb spolu s eshopom www.kalibersp.sk ma viedol môj záujem o zbrane a strelivo a zároveň vzťah k poľovníctvu, ktorý mám od detstva. Zároveň má zaujímali zariadenia nočného videnia a termovízie. Ako predajca som zastupoval firmu Armasight, Fortuna výrobcovia  nočného videnia a termovízií. Skúsenosti, ktoré som získal pri predaji týchto zariadení som sa rozhodol vložiť do vlastnej značky NOCTIS.

2 otázka – Je potrebná údržba tejto vzduchovky ?

Vzduchovka si nevyžaduje nejakú zvláštnu údržbu, starostlivosť. Je potrebné ju držať na suchom mieste, to je najdôležitejšie. No a po používaní ju je potrebné vyčistiť (hlaveň) sadou na čistenie hlavne. Zároveň povrch (kovové časti) je potrebné nakozervovať olejom.

 

3 otázka – Ako a v akom intervale sa je potrebné o vzduchovku starať, prípadne čím ?

Vzduchovku je potrebné konzervovať. V zásade vždy po používaní hlavne vtedy, keď je vonku nižšia teplota (jeseň, zima), nakoľko dochádza k tzv. orosovaniu zbrane. Ideálne je to konzervovať olejom Balistol.

 

4 otázka – Ako máme skladovať vzduchovku vzhľadom na zákon.

Vzhľadom k tomu, že ide o voľne predajnú zbraň (kategórie D), tak zákon presne neupravuje ako má byť uložená táto zbraň. V zásade ide o to, aby sa k zbrani nedostala nepovolaná a neplnoletá osoba. V danom prípade neplatia rovnaké povinnosti ako pri ostrej zbrani, kde skladovanie zbrane je upravené v § 28 ods. 1  písm. a) až p) zákona číslo 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach  a strelive v znení neskorších predpisov.

 

5 otázka – Je pravda že so vzduchovkou môžeme strieľať aj na vlastnej záhrade ?

V júli nadobudne účinnosť novela zákona o zbraniach a strelive. Na niektoré podstatné zmeny týkajúce sa držiteľov poľovných zbraní nás upozornil major PAVEL KELEMEN z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava V.

Zákon o zbraniach a strelive č. 92 z 3. mar­ca tohto roku, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strel­ných zbraniach a strelive v znení ne­skorších predpisov, bude účinný od 28. júla. Čo dôležité prinesie do života poľovníkov?
– Jednu významnú zmenu, ktorá na prvý pohľad s poľovníctvom priamo nesúvisí. Podľa paragrafu 7 písmeno f) príslušnej novely je paintbalová a airsoftová zbraň zaradená do kategórie D. Na jej držiteľa sa podľa doplneného odseku 2 pri manipulácii s touto zbraňou vzťahuje povinnosť mať pri sebe doklad totožnosti a nesmie zbraň viditeľne nosiť alebo prepravovať. Zaujímavé pre poľovníkov na tejto úprave je, že na držiteľa takejto zbrane sa vzťahujú aj ustanovenia paragrafu 28 ods. 1 písmeno n) zákona 190/2003. To znamená, že strieľať zo zbrane, ktorú je oprávnený držať alebo nosiť, môže jej držiteľ len v miestach, kde je na to oprávnený podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu, alebo na strelniciach, ak nejde o použitie zbrane na ochranu života, zdravia alebo majetku. Teda už žiadne „hranie sa na vojakov“ v poľovných revíroch, ako to bolo dosiaľ. Poľovnícka stráž bude dokonca povinná hlásiť zistenia porušenia zákona príslušnému orgánu policajného zboru v pôsobnosti poľovného revíru.

Aké zmeny sa týkajú poľovníckych zbraní?
– Úprava sa týka samonabíjacích poloautomatických zbraní. Na poľovné účely nie je možné držať zbraň, ktorá pojme do zásobníka viac ako dva náboje. Z praxe poznáme takzva­ný brokový automat, ktorý pojal do zásobníkového zariadenia tri a viac nábojov. Používať takúto zbraň na lov už nebude možné. Aj podľa nového zákona o poľovníctve sa použitie takejto zbrane považuje za zakázaný spôsob lovu a ulovenie zveri s jej pomocou sa považuje za pytliactvo. Ak chce majiteľ s takou­to zbraňou poľovať, musí ju dať technicky upraviť. Zákon nedefinuje technickú úpravu, je to na odborníkoch zaoberajúcich sa puškárstvom. Podľa zákona poľovník ani nemôže nadobudnúť na poľovné účely poloautomatickú zbraň na viac ako dva náboje.

Pribúda prípadov, keď sa nepovolaná osoba dostala k poľovnej zbrani, lebo jej majiteľ ju dostatočne neuschoval a nezabezpečil…– Tu treba poľovníkom poradiť, aby zodpovedne dodržiavali ustanovenia zákona o prechovávaní zbraní a streliva. Môžem s určitosťou potvrdiť, že sa budú vykonávať náhodné kontroly nielen u osôb, ktoré majú výnimku na prechovávanie nedovolených a zakázaných zbraní a streliva, napríklad na zberateľské účely, kde sa prísne posudzuje ich uskladnenie, ale aj u ostatných držiteľov zbraní vrátane poľovníkov. U týchto držiteľov sa predpokladá vykonanie kontroly pri predlžovaní zbrojných preukazov. Žiadateľ o predĺženie zbrojného preukazu bude musieť preukázať, že je technicky pripravený prechovávať zbrane a strelivo tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. Ak nebude túto podmienku spĺňať, jeho zbrojný preukaz sa nepredĺži. Na to sa treba pripraviť.

A ako to funguje v rámci Európskej únie?
– Na vývoz zbrane v tomto prípade slúži Európsky zbrojný pas. Jeho držiteľ je však povinný päť dní vopred vývoz zbrane ohlásiť. Na príslušnom oddelení policajného zboru v mieste trvalého bydliska vyplní tlačivo na ohlásenie a doloží aj potvrdenie o pozvaní na poľovačku, respektíve povolenie na lov. Policajt na oddelení dokladov toto ohlásenie potvrdí, jedno vyhotovenie založí a druhé dostane ohlasovateľ. To mu potom slúži pri prípadnej kontrole na hraniciach, lebo aj v súčasnosti je kedykoľvek možné obnovenie hraničnej kontroly v krajinách Európskej únie, ako to urobili napríklad Rakúšania pri istom rizikovom futbalovom zápase. Doklad slúži poľovníkovi na preukázanie, že vývoz zbrane a streliva legalizovali naše úrady. Tým je zabezpečená kontrola pohybu zbrane určenej na poľovnícke účely po Európe.

SEBAOBRANA