Plynové zbrane kategórie D – Ako to vlastne je ?

Plynové zbrane kategórie D – Ako to vlastne je ?

Veľa ľudí, okrem iného aj v segmente hotely (recepcie) vlastní zbraň kategórie ,,D,, teda plynovú pištoľ. Na internete sme dodnes nenašli článok o tom, ako takúto zbraň nosiť, skladovať, použiť, čo v prípade použitia a aké druhy nábojov sa používajú.. Preto sme sa rozhodli v spolupráci s Miroslavom Chrenkom – majiteľom strelnice Hunter Club v Bratislave a skúseným odborníkom v danej oblasti pripraviť článok. Pozrime sa teda bližšie na túto tému. Zbrane kategórie ,,D,, (tzv „plynovky“- expanzné zbrane) sú okrem iného strelné zbrane, zvyčajne originály strelných zbraní, ktoré sú upravené tak, aby nevystrelili žiaden projektil. Táto úprava je od výroby a je v súlade s platným zákonom. Jej úprava a zasahovanie do nej je trestné a okrem iného aj nebezpečné (náboj môže vybuchnúť v hlavni).

Na jej získanie stačí právna spôsobilosť (vek 18 a viac rokov + občiansky preukaz). Takže získať ju môže každý záujemca, ktorý spĺňa uvedené podmienky. Zvyčajne sú to vodiči z povolania kamionisti, taxikári, SBS služby a strážne služby, majitelia hotelov (pre recepcie hlavne nočné), obsluhy čerpacích staníc, podnikatelia, ale aj ľudia, ktorý napríklad chodia na turistiku, kempingy a podobne. Každý kto sa cíti ohrozený, alebo to vyžaduje situácia. Takže už vieme že nám stačí občiansky preukaz a vek minimálne osemnásť rokov. Môžeme teda využiť e-shop, prípadne navštíviť obchod a vybrať si svoju plynovku. Ceny sa pohybujú okolo 50 – 180 euro. Teraz v skratke niečo o značkách. Turecký Ekol má veľmi dobrú cenovku a spracovanie. Jeho spoľahlivosť je už o niečo slabšia. Taliansky výrobca Bruni, ktorý je na tom už o niečo lepšie.

Na tej istej úrovni máme Smith&Wesson, Heckler&Koch, Colta vlajková loď v kvalite, spracovaní a maximálnej spoľahlivosti sú Nemci – Walther (zvyčajne pod licenciou Umarex). Nemecký výrobca Umarex vyrába pod licenciou okrem Walther aj Smith&Wesson a Colt. Každý si urobí svoj názor sám, ak by sme sa mali osobne rozhodovať vybrali by sme si medi plynovými pištoľami značku Walther. Čo sa týka zbraní Walther pozrime sa na hlavné modely:

Walther P22 kal.9mm (menšia a kompaktná pištoľ, 7 nábojov, kov a tvrdený polymér, účinnosť cca 4m)

Walther P99 kal.9mm (klasická veľkosť, 15 nábojov, kov a tvrdený polymér, účinnosť cca 4m, nemá kohútik)

Tu sa na chvíľku zastavíme, ako pri zbraniach Glock tak ani Walther P99 nemá kladivko. Ak kladivko nemáme, nemôže sa nám stať napríklad to, že pri zápase nevystrelíme, pretože sa nám medzi kohútik dostane napríklad tričko, špinka a podobne. Preto je verzia akejkoľvek zbrane používanej na sebaobranu lepšia voľba bez kladivka. Walther P99 používal aj novodobý James Bond. Walther PPQ M2 kal.9mm (klasická veľkosť, 15 nábojov, kov a tvrdený polymér, účinnosť cca 4m, nemá kladivko, poistka jazýčková v spúšti) – ideálna voľba.

Pri výbere je potrebné zvážiť, či chceme zbraň nosiť u seba pravidelne. Ak áno, kompaktný model P22 určite poteší. Ak chceme mať zbraň uloženú a použiť v prípade potreby naša voľba by padla na model P99. V prípade ak chceme zbraň nosiť a nevadí nám klasická veľkosť, chceme spoľahlivosť bez kompromisov jednoznačne by sme  si vybrali PPQ M2. Dôvody sú také že poistka zbrane je priamo v jazýčku, podobne ako Glock, okrem toho nemá kohútik, čiže pri zhoršenom počasí, zápase je jej účinnosť zachovaná. Nechceme však robiť reklamu žiadneho výrobcu, každý si urobí svoj úsudok sám a vyberte si tak, aby bol spokojný so svojim výberom.

Teraz sa skúsme pozrieť na to ako zbraň skladovať. V zásade by nemala byť nabitá a zásobník by mal byť uložený mimo zbraň. Ideálne uchovanú v trezore, prípadne bezpečnostnej schránke, zamknutom šuplíku a podobne. Nosiť zbraň môžeme systémom skrytého nosenia v puzdre. Tak isto aj prepravovať skrytú. Strieľať z nej môžeme iba na strelnici, v opačnom prípade sa považuje plynová zbraň za ostrú.

Strieľať z nej nemôžeme ani vo svojej záhrade. Logiku to celkom nemá, pretože zo vzduchovky môžeme strieľať aj na svojej záhrade (kde je reálna možnosť zranenie, zabitia) nakoľko z hlavne niečo aj vystrelí v celkom slušnej rýchlosti pri čom z plynovky pri slepých nábojov nie. Teda pozor, trestný zákon je na to dosť prísny. Ako sme už písali, upravovať a zasahovať do zbrane je zakázané (trestné) a dokonca aj nebezpečné.

 

Aká poznáme náboje ?

modrá – CN Gas (Chloracetophenon) – slzotvorný plyn CN

žltá – CS Gas (Chlorbenzalmalodinitril) – slzotvorný plyn CS

hnedá / pomarančová – INN Pepper Gas (Nonivamid) – technické korenie

ešte poznáme strelivo bez účinnej látky vhodné na vystreľovanie napríklad zábavnej pyrotechniky zelená – Blank – slepé strelivo a zlatá – obranné strelivo určené na oslepenie útočníka silným zábleskom – Flash Defense

Účinky na organizmus

Modrá – CN Gas – Pálenie sliznice očí a nosa, pálenie zasiahnutej pokožky, slzenie, ťažkosti s dýchaním.

Žltá – CS Gas – Dráždi oči, sliznicu, kožu, dýchacie cesty. Vyvoláva okamžité pálenie a slzenie očí, kŕčovité zatváranie očných viečok, Ďalej pálenie sliznice aj kože, kýchanie, kašeľ, nádchu, nevoľnosť a dušnosť, príp. zníženú koordináciu pohybov. Vhodný aj na obranu proti psom.

Hnedá – Nonivamid – Účinný i proti osobám podnapitým, so zníženým prahom bolesti, divým a agresívnym zvieratám. Okamžitý účinok na zasiahnutej sliznici. Látka spôsobuje dočasné oslepnutie, dušnosť, dráždivý kašeľ, zvracanie a silné pálenie pokožky. Možný opuch očí a pľúc! Dlhodobý účinok, bolesti na zasiahnutých miestach pretrvávajú aj niekoľko dní!

Upozornenie: Nonivamid je možné použiť len na obranu proti zvieratám!!!

Skúsme sa teda pozrieť na použitie zbrane. Ak sa dostaneme do bezprostredného ohrozenia (krajnej núdze) ak to situácia dovolí, už vytiahnutie zbrane môže pôsobiť odstrašujúco a útočník upustí od svojho konania, v istom prípade môže pomôcť aj ,,varovný,, výstrel do vzduchu. Ak toto nepomôže a útočník sa rozhodol zaútočiť a má napríklad nôž tak neostáva už nič iné, ako si zachrániť svoj život. V tom prípade strieľame vždy na tvár (na oblečenie látka nepôsobí). Nestrieľame ak je útočník na vzdialenosť menšiu ako cca 50cm.

V prípade streľby na zviera pri napadnutí, strieľame vždy dvoj výstrelom (látka nonivamid) pri látke CS strieľame troj výstrelom. Teraz sa pozrime na to, čo je krajná núdza, v akom prípade teda môžeme vytiahnuť a použiť plynovú zbraň. Plynová zbraň je zbraň kategórie D, teda pri jej použití sa treba správať ako pri použití ozajstnej strelnej zbrane. Jej použitie je vzhľadom aj na právnu ochranu toho kto ju použil potrebné nahlásiť príslušnému oddeleniu PZ, resp. na linku 158 a oznámiť dôvod použitia. Použitie je možné ako pri strelnej zbrani a to v prípadoch nutnej obrany a krajnej núdze. Každé použitie zbrane je TRESTNÝ ČIN. Následne sa preverujú okolnosti, za akých k použitiu zbrane došlo, či sa jednalo o krajnú núdzu alebo nutnú obranu.

Krajnú núdzu môžeme zjednodušene zadefinovať tak, že niekto môže spáchať trestný čin, ktorým však odvracia priamo hroziace nebezpečenstvo spočívajúce v ohrození záujmu chránenému Trestným zákonom prírodnou silou, vecou, zvieraťom a uvedené konanie nebude posudzované ako trestný čin. Taktiež je možné povedať, že konanie v krajnej núdzi znamená záchrana jedného záujmu chráneného Trestným zákonom za súčasného obetovania iného záujmu chráneného Trestným zákonom. Jednoduchšie povedané, keď sme v chatke a dnu sa nám dobíja medveď, škriabe na dvere, je presvedčený zaútočiť. Prípadne diviak v lese, ktorý je proti nám rozbehnutý a je z jeho počínania jednoznačné, že jeho úmysel proti vám je jasný.

Je však nevyhnutné pred použitím zbrane využiť všetky možné dostupné prostriedky na odvrátenie nebezpečenstva (útek, privolanie pomoci atď.) Druhá zásada je, že následok (spáchaný osobou konajúcou v krajnej núdzi) nesmie byť závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Ďalší pojem je nutná obrana. Nutnú obranu môžeme chápať tak, že niekto môže spáchať trestný čin, ktorým však odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok spočívajúci v protiprávnom konaní človeka, resp. zvieraťa, veci, či čohokoľvek iného, čo je riadené mysľou človeka na záujem chránený Trestným zákonom a uvedené konanie nebude posudzované ako trestný čin. Jednoduchšie povedané je to obrana voči vám – osobne.

Čiže keď sme na prechádzke a jeden, prípadne partia ľudí sa rozhodne zaútočiť proti vám buď sebou samým za pomoci zbrane (nožík, sklenená flaška …), prípadne proti vám poštve svojho psa, aby voči vám zaútočil. Pri vytiahnutí zbrane plynovej, strelnej musíme byť o jej použití presvedčení, preto ju vytiahneme až keď sme si s nevyhnutnosťou jej použitia celkom istí. Keď sme v lesíku a grilujeme, ďalej sa prechádza diviak, musíme sa snažiť v prvom rade zabrániť situácii, ktorá by mohla viesť k použitiu zbrane. V tomto prípade skúsiť odísť preč. Pokiaľ diviak nebude prejavovať snahu zaútočiť – behom proti vám a podobne, zbraň nesmieme použiť.

V prípade ak vás pri prechádzke skupina ľudí, alebo agresívny jednotlivec bude slovne napádať, sácať do vás, nie je to dôvod na použitie zbrane, pokiaľ aj má v ruke nožík a nie je v bezprostrednej vzdialenosti, opäť snažíme sa odvrátiť použitie zbrane. Dôležité je tiež to, ak niekto pôjde proti nám s špendlíkom, platí že následok môjho činu nemá byť väčší, ako nebezpečenstvo z hroziaceho útoku. Teda napr. keď nás niekto pichol špendlíkom, nebudeme po ňom strieľať.

Po použití plynovej zbrane je potrebné toto konanie neodkladne nahlásiť polícií a to ideálne okamžitým telefonátom na linku 158 a oboznámiť,  že na základe útoku bola pri sebaobrane použitá plynová pištoľ a opísať priebeh tejto situácie. Je to na každom, či usúdi že útočník to ,,vzdal,, a utiekol, tak pôjdem aj ja. Zákon hovorí o strelných zbraniach jasne, pri kategórií ,,D,, je to také isté ako u áčka a béčka. Treba si ale uvedomiť jedno, je to vždy na uvážení, či sa po obrane a použitiu zbrane kategórie B riadiť čo sa týka nahláseniu, alebo nie. Ak sa rozhodneme že áno, je to dobré urobiť okamžite a neodkladne, pretože ak tak urobí útočník a bude chcieť obrátiť situáciu na Vás, bude dokazovanie ťažšie, nakoľko zbraň nájdu u Vás.

Je teda otázne či plynovú zbraň použiť, alebo nie. Je totiž na nerozoznanie zhodná s ostrou a tak na vás bude každý aj hľadieť. Predstavme si situáciu, že ju v sebaobrane použijeme, ale útočník vytiahne ostrú. Nevie že naša je plynová a použije tú svoju. Márne môžeme strieľať, veľmi si v tej chvíli už nepomôžeme. Tak isto treba správne zbraň použiť a vedieť, kedy zbraň použiť môžeme, aby sme neuškodili (právne) sami sebe.

Na druhej strane nezabudnime pripomenúť, že musíme mať pri sebe svoj občiansky preukaz a nesmieme byť pod vplyvom alkoholu, alebo inej omamnej látky a liekom, ktoré znižujú pozornosť.

Ďakujeme HUNTER CLUB Bratislava za pomoc pri tvorbe článku.

SEBAOBRANA