TCA – Tactical Combat Academy a náš jeden deň

TCA – Tactical Combat Academy a náš jeden deň

V rámci našej špeciálnej rubriky sme sa rozhodli osloviť spoločnosť Tactical Combat Academy a stráviť jeden deň na kurze Základná manipulácia, zbraň 1. Kurz sa vykonáva na vonkajšej strelnici v Zohore. Začiatok prebiehal teoretickou prípravou, v ktorej sme si prešli čo vlastne zbraň je, ako funguje, základnú a hlavne správnu manipuláciu so zbraňou a bezpečné nosenie až po jej prípadné použitie. 

 

Náš kurz sprevádzal GABRIEL TROJČÁK, ktorý je hlavný inštruktor TCA.

Absolvoval inštruktážne semináre, tréningové programy a výcviky s US Special Forces, Britskými špeciálnymi jednotkami a Izraelskými špeciálnymi jednotkami. Bol nasadený v bojových operáciách. Svoju profesionálnu kariéru ukončil ako inštruktor streľby a taktiky v 5. pluku Špeciálneho určenia v Žiline.

 

Po teórií prišla prax. Každý účastník kurzu dostal zbraň (Glock 19) a puzdro. Skontrolovala sa zbraň a správne umiestnenie puzdra. Zo začiatku sme sa učili zbraň správne držať, tasiť, založiť. Potom prišlo na rad páskovanie nábojov a učili sme sa ako správne nabiť a vybiť zbraň, vymeniť zásobník až sme sa dostali ku streľbe. Tá prebiehala výstrelom, kontrolou zbrane, kontrolou nabitia, tasením a výstrelom, správnym založením nabitej zbrane do puzdra a opakovanie.

Kurz bol veľmi dobre vedený, s maximálnou profesionalitou a hlavne všetko potrebné bolo vysvetlené tak, že aj kuď už od kurzu zopár mesiacov ubehlo, pamätáme si ho ako keby sme ho absolvovali len včera. Naša skúsenosť s absolvovaním tohto kurzu je veľmi pozitívna a určite sa budeme tešiť  aj na ďalšie kurzy z ponuky spoločnosti Tactical Combat Academy, s.r.o. Absolventi kurzu získajú certifikátom o absolvovaní.

 

V dnešnej dobe si totiž zbrojný preukaz môže získať za splnenia stanovených podmienok každý kto má záujem, ale rovnako dôležité je aj ovládať správnu manipuláciu so zbraňou. Osobne som sa stretol s partnermi, ktorý síce zbrojný preukaz vlastnia, ale zbraň majú doma v trezore a ešte ju nepoužili. Bezpečné držanie a manipulácia je problémom tiež. Preto je určite dobré si pred zakúpením zbrane kurz urobiť. Zbraň predsa hračka nie je a zlou manipuláciou môžeme ohroziť nie len seba, ale aj svoju rodinu a ďalšie osoby. Tento kurz je hlavne postavený tak, že výklad teórie, ako aj praxe je od skutočných odborníkov, ktorý zbraň používajú profesionálne deň čo deň a majú už niečo za sebou.

 

Tactical Combat Academy je spoločnosť, ktorá poskytuje defenzívne kurzy streľby, taktický výcvik a školenia (TCA Tactics) pre civilný sektor, taktiež komplexný výcvikový program pre štátny a súkromný bezpečnostný sektor.

Všetky strelecké, taktické, teoretické kurzy, výcviky i teambuidingy sú vedené príslušníkmi s dlhoročnými skúsenosťami z ozbrojených a spravodajských zložiek – Ministerstva vnútra, Ministerstva obrany, SIS, a súkromných bezpečnostných agentúr z celého sveta. Mnohí naši inštruktori majú praktické skúsenosti získané mimo nášho územia (Irak, Veľká Británia, Afganistan, …) a zúčastnili sa výcviku a školení so zahraničnými jednotkami a inštuktormi z USA, Veľkej Británie, Belgicka, Izraela a Južnej Ameriky.

 

Civilný sektor – TCA Defence Tactics 

 • ponúkame školenia v oblasti legislatívy ako kurz Prípravy na získanie zbrojného preukazu
 • kurzy taktickej obrannej streľby jednotlivca
 • výcvik v oblasti základnej manipulácie so strelnými zbraňami – pištoľ, SA vz58, AK-47, M4/AR15, brokovnica, odstreľovacia puška
 • kurzy obrannej streľby s brokovnicou – Homedefence, kurz obrannej streľby v krízových situáciách (pri napadnutí, zranení, pod psychickým tlakom)
 • kurz odstreľovača
 • kurzy prvej pomoci pri strelných/bodných poraneniach, autonehodách, úrazoch, napadnutí
 • kurzy sebaobrany s nožom, teleskopom
 • kurzy prežitia a navigácie
 • teambuildingové podujatia

Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za násilný trestný čin alebo je členom extrémistickej organizácie príp. organizácie potláčajúcej základné ľudské práva.

 

Štátny sektor – TCA Counter Tactics

 • strelecký a taktický výcvikový program určený pre štátne ozbrojené a spravodajské zložky. Strelecký a taktický výcvik je vykonávaný na úrovni prispôsobenej špecifickým potrebám jednotlivých útvarov (spravodajské, operatívne, zásahové).

 

Súkromný sektor – TCA Security Tactics

 • komplexný súbor kurzov, výcviku a drillov pre bodyguardov/osobných strážcov, súkromné bezpečnostné služby, detektívne kancelárie a bezpečnostné agentúry
 • plánovanie, formácie konvojov), METT-TSL/C, SOP.

LIFESTYLE SEBAOBRANA