O NÁS / KRITÉRIA HODNOTENIA

Redakcia magazínu Bedeker Gurmán začala s pravidelnými  návštevami  slovenských a českých reštaurácií v marci 2002. Za jeden rok prejde redakcia približne 50 nových (resp. nami doteraz neobjavených) podnikov, ďalšie desiatky navštevujeme v rámci overovania, či reštaurácia časom neklesla pod alebo nestúpla nad úroveň pôvodnej návštevy o čom pripravuje recenzie a články na svoj web a sociálne siete.

Od novembra 2015 vydáva aj svoj vlastný magazín v tlačenej a neskôr aj online podobe. V januári 2018 pozmenila a doplnila zameranie magazínu na lifestyle magazín.

Najnovšou zmenou je august 2021, kde redakcia a vydavateľstvo lifestyle magazínu Bedeker Gurmán pridáva aj hodnotenie podnikov formou hviezd na základe upravených dobre známych Michelin Guide pre slovenské a české pomery a prípravy rôznych rebríčkov.

 

Redakční hodnotitelia si všímajú všetky podstatné faktory počnúc parkovacími možnosťami a končiac vzhľadom účtu. Výber reštaurácií ovplyvňujú najmä tri faktory: musí to byť „lepší“ podnik hodný názvu reštaurácia, snažíme sa pokryť celé Slovensko a Česko a často sa riadime odporúčaniami známych. Tipy na zaujímavé podniky spolu s hodnotením posielajú aj čitatelia a stáva sa aj to, že pozvanie na anonymnú návštevu príde priamo od majiteľa zariadenia. Pri tvorbe kritérií redakcia vychádzala z viacerých zahraničných modelov, pripomienok slovenských a českých odborníkov i účastníkov redakčných prieskumov. V štyroch podrobne rozpracovaných skupinách môže reštaurácia získať maximálne 3 hviezdičky.

 

-1 hviezda označuje reštauráciu, ktorá ponúka v rámci svojej kategórie jedlá na výbornej úrovni a oplatí sa v nej zastaviť.

 

-2 hviezdy sa udeľujú reštaurácii, ktorá ponúka vysokú kuchyňu a jedlá vysokej kvality a oplatí sa kvôli nej urobiť cestu navyše.

 

-3 hviezdy sa udeľujú reštaurácii, ktorá ponúka mimoriadne vysokú kuchyňu a jedlá excelentnej kvality a oplatí sa kvôli nej urobiť aj väčšiu cestu navyše.

 

-3 hviezdy excellence znamenajú najvyššiu možnú kvalitu jedla. Označujú reštauráciu, za ktorou sa oplatí vycestovať.

 

 

Nájdete nás aj na Facebook stránke: Bedeker Gurmán a Instagrame: bedeker_gurman