KONTAKTY

Redakcia a vydavateľstvo lifestyle magazínu Bedeker Gurmán

 

Marek Hladný – Lifestyle magazín BEDEKER GURMÁN

Ďurgalova 14, 831 01 Bratislava

IČO: 481 80 084 DIČ: 1120 76 3479

 

Pre komunikáciu prosím využívať emailovú adresu, prípadne telefón.

Korešpondenčná adresa sa nezhoduje s adresou Ďurgalova 14, nakoľko sa jedná o súkromnú adresu. 

 

Telefón: +421 915 549 953 

Email: redakcia@bedekergurman.sk

sefredaktor@bedekergurman.sk, marek.hladny1@gmail.com, redaktor@bedekergurman.sk