KONTAKTY

Redakcia lifestyle magazínu Bedeker Gurmán

René Nykš

Horní 705, 739 25 Sviadnov

ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 09573364  (neplatca DPH)

 

Telefón: +421 915 549 953 alebo +420739 951 697

Email: redakcia@bedekergurman.sk

 

Podklady ako informácie, fotografie a podobne prosím zasielajte na:  dokumenty@bedekergurman.sk

 

Periodikum tlače: Štvrťročník

Novo vydávané: Lifestyle magazín od 06/2021 (štvrťročník)

Vydávané od: Sprievodca a Lifestyle magazín od 2013 (ročník)

 

Číslo vydavateľstva (MK ČR): (vybavujeme)

Číslo ISSN: 2695-1444

PRESS registrácia SNČR: (vybavujeme)

 

Bankové spojenie: Equa bank a.s.

IBAN : CZ 6661 0000 0000 1034 3060 96

Swift/BIC kód: EQBKCZPP

 

Autor článkov a fotiek: 

Inzerenti, Marek Hladný – šéfredaktor

 

 

Náš tím: 

Projekt ,,Sousedi kolem Sveta,,

Je oficiálny projekt magazínu.

 

Ako je možné s nami spolupracovať a zúčastniť sa Bedekru Gurmán ?

Stačí ak sa nám ozvete telefonicky na čísle +421 915 549 953 , +420 739 951 697, prípadne na náš e-mail bedekergurman@gmail.com , redakcia@bedekergurman.sk a nás tím si s Vami dohodne všetko potrebné a dohodne si osobné stretnutie na Vašej prevádzke.

 

Ako pracujeme s Vami poskytnutými údajmi (GDPR) ?

Akékoľvek Vami poskytnuté diskrétne údaje cez telefón, sms, e-mail, alebo osobne pri stretnutí, neposkytujeme tretím osobám. Pracujeme iba s Vami povolenými údajmi, ako sú napríklad kontaktné údaje na Vašu prevádzku, prípadne iné informácie po Vašom odsúhlasení za účelom vyhotovenia Vami objednanej reklamy (recenzie) u nás.

 

Máte akékoľvek podozrenie, že sa niekto vydáva za náš tím ?

V tomto prípade nás okamžite v akýkoľvek čas kontaktujte na našom telefónnom čísle +421 915 549 953 za účelom objasnenia danej situácie. V prípade ak sa nedovoláte a nepodarí sa Vám overiť totožnosť, kontaktujte prosím políciu.

Nás tím je vždy zložený z dvoch, maximálne troch osôb, ktoré sú vždy na firemnom a riadne označenom vozidle Bedekru Gurmán (šedý Seat Leon 2018) a majú pri sebe všetky osobné a firemné doklady na overenie totožnosti.

 

Facebook:  https://www.facebook.com/bedekergurman

Instagram: https://www.instagram.com/bedekergurman/?hl=cs

Youtube:     https://www.youtube.com/channel/UCDzVIU3yg15Ih74PdoCRj9g