KONTAKTY

 

Ing. Jozef Hladný – Bedeker Gurmán
Ďurgalova 2864/14, 831 01 Bratislava – Slovenská Republika

 

IČO: 51 895 897 

DIČ: 1048 025 253 (Neplatca DPH)

IČ DPH: SK1048025253 registračná povinnosť podľa § 7/a  zákona o DPH

 

OU-BA-OZP1-2018/080970-2

Č. živnostenského registra: 101-269960

DKP: 99910480252530001

 

Bankové spojenie: UniCredit Bank

Slovenské:
IBAN SK1611110000001567624003
SWIFT KÓD : UNCRSKBX

 

Kontakt na poverenú osobu: Marek Hladný – Obchodný riaditeľ
Tel.: +421 915 549 953 E-mail: bedekergurman@gmail.com, marek.hladny1@gmail.com

 

Ako je možné s nami spolupracovať a zúčastniť sa Bedekru Gurmán ?

Stačí ak sa nám ozvete telefonicky na čísle +421 915 549 953 a to každý deň od 7:00 do 22:30 prípadne na náš e-mail bedekergurman@gmail.com a nás tím si s Vami dohodne všetko potrebné a dohodne si osobné stretnutie na Vašej prevádzke.

 

Ako pracujeme s Vami poskytnutými údajmi (GDPR) ?

Akékoľvek Vami poskytnuté diskrétne údaje cez telefón, sms, e-mail, alebo osobne pri stretnutí, neposkytujeme tretím osobám. Pracujeme iba s Vami povolenými údajmi, ako sú napríklad kontaktné údaje na Vašu prevádzku, prípadne iné informácie po Vašom odsúhlasení za účelom vyhotovenia Vami objednanej reklamy (recenzie) u nás.

 

Máte akékoľvek podozrenie, že sa niekto vydáva za náš tím ?

V tomto prípade nás okamžite v akýkoľvek čas kontaktujte na našom telefónnom čísle +421 915 549 953 za účelom objasnenia danej situácie. V prípade ak sa nedovoláte a nepodarí sa Vám overiť totožnosť, kontaktujte prosím políciu.

Nás tím je vždy zložený z dvoch, maximálne troch osôb, ktoré sú vždy na firemnom a riadne označenom vozidle Bedekeru Gurmán a majú pri sebe všetky osobné a firemné doklady na overenie totožnosti.

 

 

Orgán dozoru
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 Bratislava 215
Tel.: 02/58 272 130 – 3