Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – VOP

Na základe telefonického, prípadne e-mail, sms dohovoru sa uzatvára ústna dohoda, ktorá sa riadi podľa § 40 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, § 273 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, § 5, 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Dodatočné odstúpenie od zmluvy nie je možné, nakoľko naše náklady na vypracovanie reklamy a držanie exkluzivity sú okamžité. Nakoľko sa jedná o predaj služby, na ktorej sa objednávateľ a dodávateľ vopred riadne dohodol a jedná sa o predaj služby za reklamné a marketingové služby. Objednávateľ dostane článok a fotky + náhľad pred zverejnením na schválenie a bude zverejnený až po odsúhlasení. Útrata na prevádzkach je za účelom fotenia, degustácie a možnosti napísania recenzie, je teda na účet objednávateľa.

 

V prípade že objednávateľ nebude reagovať na nami zaslaný článok, fotiek, podkladov na schválenie pred publikáciou, prípadne nezašle dohodnuté podklady do času, ako sa dohodlo, prípadne času, ktorý je potrebný pre zaradenie sa dohoda ruší bez akýchkoľvek nárokov.

Platba za služby je možná prostredníctvom: VRP- virtuálna registračná pokladňa. Zahraničie formou faktúry, uhradenú na mieste formou príjmového pokladničného dokladu.

V prípade úhrady cez VRP: klient dostane na mieste zmluvu (dohoda) + fiškálny pokladničný doklad o úhrade

V prípade zahraničia, dostane klient na mieste zmluvu (dohoda) + príjmový doklad, ako potvrdenie o úhrade + v prípade záujmu aj faktúru v PDF na email

 

Za službu sa platí na mieste v hotovosti.

Je to na základe zlých skúseností. Treba to chápať tak, že máme okamžité a reálne náklady na cestu, prípadné ubytovanie za účelom návštevy Vašej prevádzky.

 

Nový Český lifestyle magazín: 

  1. Platia tie isté podmienky
  2. Forma úhrady: Hotovosť, doklad o úhrade
  3. V prípade emailového, telefonického, alebo osobného dohodnutého termínu na našu návštevu, natáčanie, reportáž a podobne je tento termín záväzný. V prípade zrušenia sa účtuje zmluvnú ponuka vo výške 120.- Euro (3 045.- CZK), čo sú náklady a zálohy ktoré máme vopred zaplatené (strih, technika, pohonné hmoty a cesta, príprava)
  4. Natáčaním, filmovaním, fotením a vytvorením audio-obrazového diela po dohode o návšteve sa dáva automaticky súhlas na publikáciu (GDPR)
  5.  Dodatočné odstúpenie od akejkoľvek  dohody možné nie je. Držíme totiž okamžitú exkluzivitu v danej spolupráci.

 

Reklamácie: 

  1. Reklamácia je možná a to podaná písomne na adresu redakcie, prípadne emailovo.
  2. Reklamácia sa vybaví do maximálne 30 dní, zvyčajne riešime reklamácie obratom. Prosíme preto vždy aj o telefonický kontakt, aby sme mohli vec riešiť okamžite.
  3. Reklamácia je vyriešená buď vrátením peňazí pri jej neuskutočnení a to v prípade že reklama už nebola začatá, alebo nevznikli žiadne náklady na vypracovanie reklamy. Prípadne sa reklamácia rieši individuálne.

Všetci sme iba ľudia, každá môžeme urobiť chybu. Snazíme sa a robíme maximum pre spokojnosť oboch strán a sme Vám k dispozícií skoro nonstop. Ďakujeme,